Om oss
Kontakt oss
Eiere
Ansatte
Produkter
Aktuelt
In English
Logg inn

Eiere av Produsentregisteret SA

GENO SA
GENO SA er en organisasjon av norske storfeprodusenter som eies av 17 000 bønder i samvirke.  GENO sine hovedoppgaver er avl, inseminasjon og tjenester i tilknytning til dette. Produsentnummeret brukes som hovedidentifikasjon der dette trykkes på fjøskort og oppgis på fakturaer. GENO har vararepresentant i Produsentregisterets styre: Lars Skramstad.

MATMERK
Formålet til stiftelsen Matmerk er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom kvalitetssystemer og kompetanse samt synliggjøre konkurransefortrinn og geografisk opprinnelse.  Matmerks hovedoppgaver er blant annet å forvalte og videreutvikle  Kvalitetssystem i Landbruket og merkeordninger for norsk mat som Nyt Norge, Spesialitet, og Beskyttede betegnelser. Matmerk er også tillagt oppgaven med generisk markedsføring av økologisk mat, kvalitetssikre tilbydere av Inn på tunet tjenester og forvalte KIL-midlene (Kompetanseutvikling i landbruket). Tom Roterud representerer  Matmerk i Produsentregisterets styre.

LANDKREDITT SA
Landkreditt SA er en forening av låntakere innen landbruket. Det gis langsiktige lån mot pant i konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er 12 000 medlemmer i Landkreditt. 
Landkreditt har vararepresentant i Produsentregisterets styre: Marianne Kirchoff.

NORSKE FELLESKJØP SA
Norske Felleskjøp utvikler og samordner Felleskjøpgruppens forretningsområder og interesser når det gjelder korn, kraftfór og driftsmidler for å styrke bondens økonomi. Felleskjøpet har 57 000 medlemmer som står bak samvirkeorganisasjonen. Felleskjøpet bruker produsentnummeret ved avregning av kornoppgjør. Lars Fredrik Stuve er Norske Felleskjøp sin representant i Produsentregisterets styre og for tiden styreleder.

NORTURA SA
Nortura SA er Norges ledende aktør innen rødt og hvitt kjøtt samt egg, og leverer landets fremste merkevarer. Gilde og Prior er de meste kjente. Selskapet har totalt 30 000 medlemmer. Slakteriene bruker produsentnummer ved avregning og som sporing til gårdsopprinnelse. Nortura SA har vararepresentant i Produsentregisterets styre: Frode Vik.

TINE SA
TINE SA har hovedansvaret for produksjons- og distribusjonsplanlegging, produktutvikling, kvalitetssikring, markedsføring og eksport av TINE produkter. Meierisamvirket har 18 000 leverandører hvor produsentnummeret brukes som identifikasjon. TINE sin representant i Produsentregisterets styre: Marit Storhaug.

TUN MEDIA AS
Tun Media utgir blant annet Bondebladet som er både en nyhetsavis og et fagblad for norske bønder. Bondebladet har et opplagstall på 83 000 aviser. Produsentnummeret brukes som abonnementsnummer. Tun Media sin representant i Produsentregisterets styre er Lars Olav Haug.