Om oss
Produkter
Reg. innhold
Søk i prodreg
Ajourhold
Adresser
Felles B/P
Landbrukskat.
Aktuelt
In English
Logg inn

Ajourhold

Produsentregisteret SA kan bistå med ajourhold av registre på ulike måter, etter behov og ønsker i det enkelte tilfelle.

Foruten å gi korrekt produsentnummer fra produsentregisteret kan vi også bistå med andre data om leverandørene, så som

  • korrekt skrevet navn og adresse,
  • Organisasjonsnummer
  • gards- og bruksnummer,
  • evt. ny bruker ved dødsfall
  • oppfølging av adresseendring ved nedlegging av postkontor mv.

Det er spesielt vår tjeneste Registerbistand som ivaretar denne funksjonen best. Her kan ditt leverandør-/medlem-/kunderegister bli tilført ajourholdt informasjon basert på et godt nettverk av informanter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale der vi kan analysere ditt register og se hva vi kan bidra med.