Om oss
Produkter
Reg. innhold
Søk i prodreg
Ajourhold
Adresser
Felles B/P
Landbrukskat.
Aktuelt
In English
Logg inn

Landbrukskatalogen med "Felles brukernavn og passord i landbruket"

Norsk Landbrukssamvirke startet høsten 2001, i tett samarbeid med sine medlemsorganisasjoner, en tjeneste som kalles ”Felles brukernavn/passord” (Felles B/P). Fra 1. januar 2003 har Produsentregisteret SA tatt over tjenesten.

 

Hensikten med tjenesten er todelt:

 

  • Økt brukervennlighet på Internett ved at bonden kan ha det samme brukernavnet og passordet på flest mulig av landbrukets lukkede webtjenester
  • Landbruksorganisasjonene skal få en rasjonell håndtering i forbindelse med utdeling av brukernavn og passord til sine medlemmer som skal inn på lukkede webtjenester

Tjenesten ”Felles B/P” er nært knyttet til Produsentregisterets database over alle bønder. Produsentnummeret fungerer som brukernavn.

 

Produsentregisteret har ansvaret for å tildele brukernavn og passord til alle nye webbrukere, og gi brukerstøtte i forbindelse med innloggingsproblemer, glemte passord osv.

 

Følgende organisasjoner har tatt i bruk felles brukernavn/passord:

Landbruk.no (http://landbruk.no) tilbyr en felles innloggingstjeneste som gir bonden tilgang til alle webbene som deltar i ordningen.


Har du behov for å få vite produsentnummer ditt, mangler passordet ditt, eller skal endre din profil i Landbrukskatalogen, så gå til portalen for katalogen.
 

Ønsker du mer informasjon om ”Felles brukernavn/passord”, ta kontakt med:

 

Torbjørn Andal, telefon: 22 05 47 31 eller E-post: ta@prodreg.no