Om oss
Produkter
Reg. innhold
Søk i prodreg
Ajourhold
Adresser
Felles B/P
Landbrukskat.
Aktuelt
In English
Logg inn

Søk i Produsentregisteret

Her kan det foretas søk etter informasjon som ligger i produsentregisteret.

Søkemuligheten er en lukket betalingstjenste som man får tilgang på ved å ta kontakt med post@prodreg.no.

Produsentnummeret består av 10 siffer. 

Posisjon 1 - 4 viser fylke/kommune iflg. Statistisk Sentralbyrås offisielle kode.
Posisjon 5 - 8 er løpenummer for eiendommen (garden).
Posisjon 9 er løpenummer for foretaket (bruker). 
Posisjon 10 er et kontrollsiffer.

De 8 første siffer gir entydig identifikasjon av eiendommen.

Hele produsentnummeret gir entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretak).

For hver eiendom (gard) kan det være flere foretak som tildeles produsentnummer. Men kriteriene for dette kan være sammenfallende ifht. om det skal søkes om produksjonstilskudd. Mer informasjon om dette kan fåes ved landbruksmyndighetene.

Ved overdragelse fra en bruker til en annen vil de 8 første siffer være uendret, mens den nye bruker vil få endret de to siste siffer.

Et foretak som flytter til annen gard vil få helt nytt produsentnummer.
Er produsentnummeret kjent kan alle data i registeret hentes fram, f.eks.:

 - Data om eiendommen  (gnr/bnr, gardsnavn, arealtall mv)

 - Data om foretaket (orgnr, navn, adresse, brukerstatus mv)